Vés al contingut

Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania

Actuacions d’orientació individuals i grupals adreçades a persones que es troben en situació de dificultat per trobar feina, detectant les seves necessitats i afavorint l’adquisició de coneixements bàsics com l’alfabetització idiomàtica i digital.

IMPULSEM treballa conjuntament amb les persones per superar els problemes que es troben alhora d'accedir al mercat laboral mitjantçant  accions de prospecció i contacte amb la xarxa empresarial i facilitant períodes de pràctiques per a que elles i ells puguin ampliar la seva experiència professional.