Vés al contingut

MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT. Nivell 2. ELEE0109

Descripció del Curs

Objectiu general 

Aprendre a realitzar instal·lacions elèctriques de baixa tensió a comerços, habitatges, industria, així com treballar amb màquines elèctriques, transformadors, d’una forma autònoma en la execució de la feina, realització de la documentació obligatòria del REBT i aplicant la normativa de riscos laborals.

L´obtenció d´aquest Certificat de Professionalitat dóna la possibilitat d´emetre Certificats Elèctrics de Baixa Tensió.

Formació 100% subvencionada

Qui pot participar
  • Persones aturades que tinguin acreditat com a mínim el Graduat Escolar o Graduat en ESO. Les persones que no ho tinguin acreditat podran accedir mitjançant la superació de les proves estipulades per a l´accés a Certificats de Professionalitat de nivell 2.

Continguts del Curs

Codi Descripció Hores
0823 MUNTAR I MANTENIR XARXES ELECTRIQUES AEREAS 90 hores
0820 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES EN EDIFICIS D'HABITATGES 80 hores
0821 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS D'OFICINES , COMERÇOS, INDUSTRIA 200 hores
0822 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES AUTOMATITZADES 210 hores
0825 MUNTAR I MANTENIR MÀQUINES ELÈCTRIQUES 180 hores