Àrees

Promoció laboral

CONSTRUÏM itineraris d’inserció sociolaboral personalitzats a partir de l’escolta activa, l’acompanyament i la responsabilitat en la presa de decisions.

 

COL·LABOREM amb les empreses dissenyant estratègies a mida per cobrir les seves necessitats en els àmbits d’orientació, assessorament i selecció de personal.

Itineraris d’inserció laboral
  • Orienta
  • SIOAS
  • MAIS
  • Ocell de Foc

Èxit educatiu i Formació

EXPERIMENTEM amb nous models educatius per a l’èxit individual i col·lectiu, adaptant-nos a les necessitats i interessos de les persones i generant oportunitats acadèmiques i professionals.

DESENVOLUPEM programes de formació per millorar el perfil professional i promocionar l’ocupació mitjançant estades a empreses.

CAPTEM oportunitats d’aprenentatge en contextos reals per identificar les necessitats del mercat laboral.

Projecte Enginy

Tallers de diversificació curricular  per a l’atenció educativa de l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Formació Ocupacional (FOAP)

CP Instal·lació d´elements de Fusteria 

CP Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió.

PFI

Adreçat a joves de 16 a 21 anys que no han graduat l’ESO. Especialitats: comerç, hosteleria, fusteria i electricitat

Formacions a Mida

Accions formatives dissenyades per donar resposta a les necessitats d’ocupació. 

Dinamització sòcio-econòmica del territori

ASSESSOREM i acompanyem a emprenedores i emprenedors en el desenvolupament i consolidació de la seva idea, donant-los suport amb una metodologia personalitzada i serveis d’us comú.


IMPULSEM línies d’activitat econòmica, aprofitant les oportunitats del territori, per generar ocupació amb una metodologia singular i innovadora.

Emprenedoria
  • EmprenCAT

LINIES D´ACTIVITAT ECONÒMIQUES PRÒPIES

Innovació socioeconòmica al territori

On ens pots trobar?

Vine a veure'ns

Carrer de les Tàpies, 6
(accés per Jardins de Sant Pau del Camp)
08001, Barcelona