MAIS

Projecte Òrbita

Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania i persones en risc o situació d’exclusió social. Activitats transversals i accions grupals que ens apropen al món laboral i a definir el propi itinerari professional.

Data d’inici 31/10/2023
Data de finalització 30/04/2024

Amb el suport del Departament d´Empresa i Treball